Új igazgató a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ élén

2022. május 31. 09:23

Ünnepélyes állománygyűlés keretében iktatták be május 30-án a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ új igazgatóját. A tanintézetet június elsejétől az eddigi oktatási igazgatóhelyettes, Müller Róbert tűzoltó ezredes vezeti.

Dr. Papp Antal Zoltán tűzoltó ezredes, főtanácsos, igazgató 2022. május 31-ével nyugállományba vonul, ezzel lezárul a 125 hónapon átívelő igazgatói pályafutása.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter – Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató javaslatára – Müller Róbert tűzoltó ezredest, az igazgatóság eddigi oktatási igazgatóhelyettesét nevezte ki az igazgatói feladatok ellátására.

Az ünnepi állománygyűlésen Vietórisz Ágnes tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat szolgálatvezetője ismertette a belügyminiszter határozatát, majd Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató átadta a kinevezést az új igazgatónak.

Dr. Papp Antal tűzoltó ezredes, főtanácsos több mint három évtizeddel ezelőtt került a Belügyminisztérium állományába, előbb a Határőrség Országos Parancsnokságán, 2000-től pedig már az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon folytatta pályafutását. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ élére 2012. évben nevezték ki. 

A leköszönő igazgató beszédében megemlékezett az iskola falai között eltöltött évekről és a katasztrófavédelem, ezzel együtt az oktatási intézmény folyamatosan megújuló kihívásairól és utóbbi remek helytállásáról mind hazánkban, mind nemzetközi szinten.

Müller Róbert 1995-ben kezdte meg pályafutását tűzmegelőzési főelőadóként, majd tűzmegelőzési kiemelt főelőadóként dolgozott. 1997-től a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ és jogelődei állományába lépett. Hatósági és tűzmegelőzési területen végezte oktatási tevékenységét. 2009. szeptemberében kinevezésre került a Hatósági és Tűzmegelőzési Szakcsoport szakcsoportvezetőjévé, majd 2012. április 1-én az Alapozó Ismereti és Hatósági Szakcsoport szakcsoportvezetőjévé. Egészen 2018. októberéig szakcsoportvezetői feladatokat látott el, miközben oktatási tevékenységét is folytatta. 2018. októberétől megbízott, majd 2019. június 3-tól a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ kinevezett oktatási igazgatóhelyettesként végezte munkáját. 

Az ünnepi beszédében megköszönte a bizalmat. Céljaként fogalmazta meg, hogy szakmai alázattal vigye tovább azt a szellemiséget, amit a Tanintézet képvisel és képviselt évtizedeken keresztül.

A főigazgató beszédében megköszönte Dr. Papp Antal Zoltán tű. ezredes eddigi eredményes tevékenységét, gratulált az új igazgató kinevezéséhez, kiemelve, hogy elméleti ismereteit, több évtizedes gyakorlati tapasztalatait felhasználva vezesse a rá bízott szervezetet.

A csapatzászló ünnepélyes átadása után, az ünnepséget követő állófogadáson pohárköszöntőt mondott a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ éttermében Vietórisz Ágnes tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat szolgálatvezetője.

Fotó: Molnár Máté László - KOK