Mintavétel ajánlás

MINTAVÉTEL - Általános tájékoztató

A Katasztrófavédelmi Kutatóintézet fejlesztésének keretén belül 2012. második felében beüzemelésre került a tömegspektrométerrel kapcsolt gázkromatográf (GC-MS), amellyel a tűzeseti helyszíni szemle során vett minták égésgyorsítóanyag-maradvány tartalmának vizsgálata valósítható meg. A vizsgálat célja minőségi azonosítás, azaz a kiindulási égésgyorsító anyag típusának minél pontosabb azonosítása.

Potenciális égésgyorsítóknak tekinthetők mindazok az anyagok, amelyek gyújtogatás (személyre vagy vagyonra veszélyes tűzvész szándékos előidézése) során a tűz keltésére, illetve a tűz terjedésének meggyorsítására alkalmasak. Potenciális égésgyorsító anyagok természetes módon is jelen lehetnek, ezért szűkebb értelemben égésgyorsító anyagról csak akkor beszélhetünk, ha azt gyújtogatásra használták.

Gyújtogatás során az elkövetők sokszor alkalmaznak gyúlékony folyadékokat, amelyek szobahőmérsékleten általánosan használt gyújtóforrás (gyufa, öngyújtó stb.) segítségével könnyen meggyújthatók. Az analitikai kémia eszközeivel az égési maradékokból ez az anyagcsoport mutatható ki, illetve azonosítható.

A KKI által alkalmazott analitikai módszer a gyúlékony, illetve az éghető folyadékok maradványainak vizsgálatát teszi lehetővé. A szokásos égésgyorsítóanyag-maradványok megnevezés alatt a meggyújtható (idegen eredetű) folyadékok maradványait (ignitable liquid residue, ILR) kell érteni. Az idegen eredet azt jelenti, hogy a meggyújtható folyadék nem rendeltetésszerű használat miatt került a helyszínre.

A vizsgálat során a mintatartó edény gőzteréből szilárd fázisú mikroextrakciós (HS-SPME) eljárással mintát veszünk, amelyet gázkromatográfiás-tömegspektrometriás (GC-MS) módszerrel elemzünk. (Amennyiben az égésimaradék-minta nem a vizsgálat céljára KKI által rendszeresített mintatartó edényben érkezik a laboratóriumba, akkor azt a vizsgált komponensektől mentesített üvegekbe átcsomagoljuk.)

MINTAVÉTELI AJÁNLÁSOK:      
A megbízható vizsgálati eredmény előfeltétele a megfelelő mintavétel!!!
A mintavételezés a vizsgálat kritikus pontja. A „minta” tisztaságának biztosítása és a véletlen szennyezések elkerülése érdekében ügyelni kell:

  • a mintavételi eszközök tisztaságára,
  • a „mintatartó edény” (üveg) tisztaságára,
  • a mintavételezést végző személy tisztaságára (kesztyű, bakancs),
  • szennyezés-átvitel (keresztszennyezés) megakadályozására.

Ennek érdekében javasolt az alábbi ajánlások betartása:

  • Mintavételhez tiszta (új vagy dekontaminált) eszközöket használjanak.
  • Minden mintavétel előtt új, egyszer-használatos latex kesztyű használata.
  • Mintavételhez mindig hermetikusan zárható üvegedényt használata.
  • A minta üvegbe helyezése után az üveg zárófelületének alapos megtisztítása (letörölése), hogy a véletlen odatapadt maradványok ne gátolják a légmentes záródást.
  • A minta és a mintavételi folyamat részletes dokumentálása (pl. fényképek készítésével).
  • A mintavételtől a laboratóriumba való beérkezéséig a minta sorsa dokumentált és követhető legyen. A mintával együtt „mozogjon” a legfontosabb adatokat tartalmazó dokumentum (pl. a  KKI által rendszeresített „Minta átadás-átvételi jegyzőkönyv”(letölthető a Mintavételi egységcsomag menüpontból!).

A BM OKF KKI a mintavételezés egységesítése és minőség biztosítása érdekében összeállított „mintavételi egységcsomagot” (tartalmát lásd a Mintavételi egységcsomag menüpontban), amely a vizsgált komponensekre nézve dekontamintált, és a KKI által ellenőrzött tisztaságú.

A mintavételi egységcsomaggal kapcsolatosan kérjük vegye fel a kapcsolatot a KKI munkatársaival!