Bemutatkozás

 

A Katasztrófavédelmi Kutatóintézet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ szervezeti egységeként működik. Műszaki, oltástechnikai és termékminősítési területen önálló vizsgálati és kutatási tevékenységet folytat.

Az intézet elsődleges célja, hogy munkájával és eredményeivel támogassa a katasztrófavédelem szakmai szervezeti egységeinek tevékenységét. Ennek érdekében oltástechnikai vizsgálatokkal szakirányú kutatási feladatokat lát el és égésgyorsító anyagok meghatározását célzó analitikai vizsgálatokat végez.

Vizsgálati kapacitására alapozottan, mint kijelölt független tanúsító szervezet, tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítási eljárásokat folytat gyártók és termékforgalmazók számára. A tanúsítási és vizsgálati tevékenység függetlenségét biztosítja, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól szervezetileg elkülönítve, annak hatósági tevékenységétől elválasztva működik.

A KKI foglalkozik tűzoltó anyagok készenlétben tarthatóságának megállapítására szolgáló időszakos minőségellenőrző vizsgálatokkal is.

Az intézet MSZ EN ISO/IEC 17025 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert működtet 1999 óta. A vizsgálati területeit a Nemzeti Akkreditáló Testület akkreditálta.

A következő évek fejlesztési folyamatai elsősorban az anyagvizsgálati, analitikai és oltástechnikai terület technikai megerősítését, tudományos kutatások támogatását és a mintaazonosítási technikák fejlesztését célozzák.