Tájékoztatás oltóanyagok minőségellenőrző vizsgálatával kapcsolatosan

2021. május 26. 13:37

Tisztelt Látogató!

Intézetünk által végzett oltóanyag minőségellenőrző vizsgálatokkal kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk.

Az Európai Unió folyamatosan felülvizsgálja a környezeti terhelést okozó vegyianyagok szabadba juttatásának feltételeit, határértékeit. A környezetben tartósan megmaradni képes vegyi anyagok között olyan fluorvegyületek is vannak, amelyek egyes tűzoltó habképzőanyag koncentrátumokban is megtalálhatók. Ilyen fluor vegyületek a PFOS és PFOA1 anyagcsoportok. Az ezeket tartalmazó termékek felhasználhatósági határértékeit az alábbi2  jogszabályok 2020. nyarától tovább szigorították.

A készenlétben tárolt tűzoltó anyagok időszakos minőségellenőrző vizsgálatai során intézetünk nem vizsgálja az átadott minták PFOS/PFOA tartalmát. Laboratóriumainkban végzett mérések a tárolt habanyag koncentrátumok tűzoltási célú alkalmasságának meghatározására irányulnak.

Vizsgálati jegyzőkönyveink mindegyikén feltüntetjük a környezetvédelmi szabályok betartására vonatkozó figyelmeztetést, amely az oltóanyag tulajdonosára ró feladatokat. 

Egyes tűzoltó habanyag termékek esetében nagy számú analitikai vizsgálat eredménye igazolja, hogy a megengedett határértékek sokszorosát meghaladó mértékben tartalmaznak szabályozott perfluorozott felületaktív vegyületeket. Emiatt további készenlétben tartásuk még kivételi körben, zárt rendszerű oltóberendezések esetén sem használhatók fel és nem tarthatók készenlétben tűzoltási célra sem.

A fentiekre tekintettel időszakos minőségellenőrzésre nem tudjuk a jövőben átvenni az alábbi tűzoltó anyag típusok mintáit :

 GyártóTermék márkanévTípus
1.3MLight Waterbármely modell
2.Silvani AntincendiSolvensealKF, KP 
3.Silvani AntincendiPolifilm KAFFF

2021. május 20.

Megjegyzés:

1 Perfluoroktán-szulfonsav és származékai (PFOS) és perfluor-oktánsav (PFOA), a PFOA sói és a PFOA-rokon vegyületek

2 Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1021 RENDELETE (2019. június 20.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a
BIZOTTSÁG (EU) 2020/784 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2020. április 8.) (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletének a perfluor-oktánsav (PFOA), a PFOA sói és a PFOA-rokon vegyületek felvétele tekintetében történő módosításáról.

Hazai szabályozás: 376/2020. (VII. 30.) Kormányrendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről.