MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT katonai tagozata kitüntetés

2021. március 16. 12:27

Orbán Viktor miniszterelnök úr előterjesztésére nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Magyarország köztársasági elnöke állami kitüntetést adományozott Szabó Attila tűzoltó alezredes úrnak.

Szabó Attila tűzoltó alezredes a MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT katonai tagozata kitüntetést a hazai tűzvizsgálati eljárások technikai, igazságügyi szakértői, illetve minőségbiztosítási rendszerének kidolgozásában vállalt kiemelkedő szerepe elismeréseként kapta. 

Szabó Attila a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán végzett, okleveles vegyészmérnökként, majd a Közgazdaságtudományi Egyetemen  mérnök-közgazdász diplomát szerzett. 

1988-1996 között a BM TOP Tűzvédelmi Kutatóintézet vegyészmérnökeként dolgozott.

1997-től alapítója és irányítója a Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratóriumnak, amely 2011. december 14-től BM OKF Katasztrófavédelmi Kutatóintézet (KKI) néven folytatja vizsgálati és terméktanúsító tevékenységét.

Vezetése alatt a laboratórium jelentős fejlődésen ment keresztül. Akkreditált státuszt szerzett 1999-ben, valamint tűzvédelmi termékek vizsgálatára és minősítésére kijelölt vizsgálólaboratórium és tanúsító szervezet lett. 

Az Intézet 1997-es indulásakor elsősorban tűzoltó készülékek vizsgálatával foglalkozott, és ezt követően a minősített tűzoltó-technikai termékek köre folyamatosan bővült. A Kutatóintézetet 2013-ban már 23 termék vizsgálatára és tanúsítására akkreditálta a Nemzeti Akkreditáló Testület. 

Ugyanebben az évben az Intézet akkreditált tevékenységi köre analitikai vizsgálattal is kiegészült, amelynek célja égési maradék mintákból égésgyorsító anyagok maradványainak kimutatása illetve azonosítása. Ezzel lehetővé vált, hogy a katasztrófavédelem testülete saját működési keretein belül legyen képes analitikai eredményekkel támogatni a területi szervei által végzett tűzvizsgálati tevékenységet.

Fentieken túl a KKI foglalkozik tűzoltó anyagok készenlétben tarthatóságának megállapítására szolgáló időszakos minőségellenőrző vizsgálatokkal is a katasztrófavédelmi és gazdálkodó szervezetek számára egyaránt. 

Mindezen tevékenységek irányítója, a fejlesztési elképzelések kidolgozója az intézet vezetője, Szabó Attila tűzoltó alezredes, akinek kiemelkedő szakmai tevékenységét nemzeti ünnepünk alkalmából állami kitüntetéssel ismerték el.