Tartalomjegyzék

Részvétel az akkreditálási konferencián

2017. november 14.

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) az Akkreditált Szervezetek Klaszterével (ASZEK) együttműködve 2017. október 25–én konferenciát szervezett "Akkreditálás – használjunk közös nyelvet! elektronikus ügyintézés, metrológia"címmel.

A konferencia fő célkitűzése az akkreditálás területén az elmúlt egy évben történt, illetve a közeljövőben tervezett változások áttekintése, valamint a hatóság, az akkreditáltak és a jogalkotók közötti kommunikáció elősegítése volt.

A rendezvény iránti érdeklődést mutatja, hogy a tavalyi helyszín már kicsinek bizonyult, a nagy érdeklődés miatt egy új, nagyobb termet biztosító helyszínen kellett megrendezni a konferenciát.

A KKI képviseletében Jóréti Dénesné minőségirányítási vezető vett részt az eseményen.

A több száz fős hallgatóság előtt elsőként Dr. Nagy Ádám, a NGM Iparszabályozási Főosztály főosztályvezető-helyettese beszélt a NAH 2016 évben elért eredményeiről, valamint a 2017-es évre vonatkozó tervekről. Végezetül a mérésügy (metrológia) és az elektronikus ügyintézés bevezetésének jelentőségét hangsúlyozta.

Szórád Róbert, a NAH titkárságvezetője bemutatta a jelenlévőknek a 2017 - 2018-ban, „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00048 – AKKREDITÁLÁSI SZAKRENDSZER” projekt keretében kialakításra kerülő elektronikus NAH ügyviteli rendszer céljait, tartalmi elemeit.

 

A témát folytatva Bodroghelyi Csaba, a NAH főigazgató-helyettese ismertette az E-akkreditálást, a kialakítandó elektronikus ügyviteli rendszer bevezetésének ütemtervét, a kérelmek elektronikus befogadásának folyamatát, illetve az ügyfelekkel elektronikus úton történő kommunikáció előnyeit. Szólt az akkreditáció eljárásrendjének az idei évben történt változásairól, illetve a NAH további fejlesztési terveiről. Jelezte, hogy a vizsgálólaboratóriumok számára további változást jelent, hogy a tevékenységükre vonatkozó MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 számú szabvány átdolgozása befejeződött, új kiadása várhatóan még az év vége előtt megjelenik.

Ezt követően a metrológia területéről következtek előadások: a közös szakmai nyelv és egységes értelmezés elősegítése érdekében a nemzetközi metrológiai szótár kialakulását és annak magyar változatát, valamint az összetett ipari mérőrendszerek hibáinak és mérési bizonytalanságának értelmezését ismerhették meg a résztvevők.

A délutáni szekcióban Anton Bloeth a Német Független Laboratóriumok Egyesületének vezérigazgatója a német akkreditálási rendszer 2008-2010 között történt jelentős átalakulását ismertette, amikor az addig működő mintegy 20 magán/állami akkreditációs testület helyét és szerepét 2010. 01. 01-én alakult nemzeti akkreditációs testület, a DAkkS GmbH vette át. Ezután az általa vezetett szervezetet mutatta be, amely az ASZEK-hez hasonlóan az akkreditáltak érdekvédelmét, informálását, a képzést, illetve továbbképzést és a kommunikáció elősegítését tekinti feladatának. Azt, hogy ez mennyire fontos, az is mutatja, hogy a 2010 évi mintegy 250 létszámú tagság napjainkra 650-re nőtt.

Az ASZEK elnöke, Dr. Ágoston Csaba, az ASZEK tevékenységéről, valamint az eltelt időszakban elért eredményekről tartott előadást. Kiemelten foglalkozott a 2016 évi konferencián felvetett javaslatokkal kapcsolatban elért sikerekkel, mint a minősítők és szakértők akkreditált szervezetek által történő értékelésének kérdése.

Az Akkreditálási Tanács elnöke, dr. Sárkány Erika áttekintést adott a tanács létrehozásáról, feladatáról, eddigi működéséről, tevékenységéről, majd a tanács mellett működő 4 szakmai bizottság által elért eredményeket ismertették a bizottságok vezetői.

Végül a konferencia résztvevőinek lehetősége volt kérdéseket feltenni az előadóknak.

Ezek a kérdések részben az elhangzottakhoz kapcsolódtak, részben az akkreditált szervezeteknek az akkreditálási folyamattal kapcsolatos problémáit vetették fel, például a NAH által kötelezően alkalmazandó nemzetközi előírások magyar nyelvű fordításának hiányát jelezték. 

A NAH által bevezetni tervezett elektronikus alapú ügyintézés (E-akkreditálás) az életünkben más területeken is tapasztalható fejlődés része, illeszkedik az elektronikus közigazgatás

(e-közigazgatás) kialakításának koncepciójához. Főbb céljai között szerepel az eljárási idők, adminisztrációs terhek, költségek és a környezetterhelés csökkentése, valamint az átláthatóság növelése. Reményeink szerint a rendszer működése valóban a gyorsabb és hatékonyabb kommunikációt hozza majd el, megkönnyítve ezzel mind a hatóság, mind az akkreditált szervezetek dolgát.

 

 

Jóréti Dénesné

KKI MIR vezető

 

Forrás: NAH honlap