Tartalomjegyzék

KKI tanulmányút Vilnius

2017. május 11.

Az ERASMUS+ nyelvi program keretében a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ szervezésében a KKI vezetője a KOK delegáció tagjaként 3 napos tanulmányúton vett részt a litván fővárosban, Vilniusban működő társintézményeknél.

A szakmai látogatás elsődleges célja a litván tűzoltó kiképző bázis működésének, képzési módszereinek megismerése volt. Emellett a lehetőség nyílt az iskolával közös telephelyen működő Tűzvédelmi Kutatóintézet megtekintésére is.

A litván kutatóintézet a kiképző központtal azonos módon a belügyminisztérium felügyelete és irányítása alatt működik. A 35 fővel dolgozó kutatóintézet akkreditált vizsgálatokat végez és notifikált laboratóriumként saját vizsgálati eredményeire alapozva megfelelőségi tanúsítási eljárásokat folytat le főként építőanyagok, hőszigetelő rendszerek, nyílászárók körében.

Szerepe az ÉMI-hez hasonló, ügyfelei jellemzően Litvániából és a régió (a környező országok, lengyel, lett, észt, orosz, belorusz) gyártói, forgalmazói, kivitelezői közül kerülnek ki.

Vizsgáló berendezéseik között szabványos modellvizsgálatokhoz alkalmas laboratóriumi készülékek szolgálnak kábel, textil építőanyag minták éghetőségi, lángterjedési vizsgálataira, gyulladási jellemzőinek mérésére.

Valós méretű építőelemek, nyílászárók, falazatok, tetőburkolatok hőterhelési vizsgálatait is képesek lefolytatni gázfűtésű kemencéik segítségével. Vizsgálataik átfutási időigénye 3-4 hét.

A kutatóintézet termékvizsgálatokon kívül tűzvizsgálati szakértői, mintavételi feladatokat is ellát. Készenléti szolgálat jellegű ügyeletet tartanak fenn mintavételi képességekkel felszerelt járművükre alapozva. Riasztásuk a területi szervek kezdeményezésére, központi engedély alapján kerül sor.

Tűzvizsgálati eljárásokat támogató mérőeszközeik között a zárlati ömledékek vizsgálatára szolgáló röntgen spektrométerüket láthattuk.

Az intézmény a régióban jelentős vizsgálati potenciált képvisel és számottevő tűzvédelmi és égéstechnikai információs bázissal rendelkezik a termékeken végzett tesztek adatainak köszönhetően. Az intézet munkatársai együttműködnek a vilniusi műszaki egyetemmel. 8 tudományos fokozattal bíró mérnök dolgozik az intézetnél. Működésük anyagi feltételeit részben a költségvetési források, részben a vizsgálati megbízásokból származó bevételek biztosítják.

Működésükhöz szükséges elhelyezést az objektum területén lévő új építésű könnyűszerkezetes csarnokok vagy a korábbi katonai létesítmény felújított épületei teszik lehetővé.