Jogszabályi háttér

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) sz. BM rendelet (OTSZ) 262. § pontja értelmében a beépített habbaloltó rendszerek éves ellenőrzése ki kell, hogy terjedjen a készenlétben tárolt habanyag koncentrátum minőségének felülvizsgálatára is a vonatkozó műszaki követelmény szerint.

 

Ez a követelmény jelenleg a Beépített tűzoltó berendezések. Habbaloltó berendezések c. szabvány sorozat 2. rész: Tervezés, kivitelezés és karbantartás című MSZ EN 13565-2:2018+AC:2019 számú szabvány, amely a tervezés, kivitelezés elvein kívül a rendszer karbantartása során elvégezni szükséges technikai műveleteket foglalja össze.

 

A szabvány 11.3 szakasza írja elő, hogy egy habbaloltó rendszer éves ellenőrzése keretében a habkoncentrátum minőségét, a felsorolt tulajdonságok körében, arra felkészült laboratóriumi személyzettel szükséges ellenőriztetni.

 

(Állapot ellenőrző vizsgálat paraméterei: sűrűség, pH, üledék tartalom, vízkiválás, habkiadósság, terülési együttható, filmképzés meghatározása és AR habok esetében alkoholállósági teszt.)

 

A habképzőanyag koncentrátumok időszakos minőségellenőrző vizsgálatát a Katasztrófavédelmi Kutatóintézet, tűzvédelmi termék, ezen belül habképző anyagok időszakos felülvizsgálatára regisztrált szervezetként végzi.

 

Oltóanyagot készenlétben tartó üzemeltetők, gazdálkodó szervezetek közvetlenül az alább megadott címen kezdeményezhetik tárolt anyagaik ellenőrző vizsgálatát:

 

Katasztrófavédelmi Kutatóintézet

1033 Budapest, Laktanya utca 33.

tel./fax: (1) 436-1515

e-mail: xbx.giy@xngirq.tbi.uh