Katasztrófavédelmi Kutatóintézet látogatása a Szlovák társintézetben

2019. október 30. 08:50

A Katasztrófavédelmi Kutatóintézet munkatársai 2019. október 24-én Pozsonyban, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumának Tűzoltósági, Műszaki és Szakértői Intézetében (PTEÚ MV SR) jártak.

A látogatás célja a közvetlen kapcsolatfelvétel és személyes bemutatkozás mellett a szlovák társintézmény működésének, tevékenységi területeinek, technikai felszereltségének és méréstechnikai képességeinek megismerése volt.

A magyar csoportot Phd. Štefan Galla tűzoltó alezredes, a PTEÚ MV SR igazgatója fogadta, aki bemutatta kollégáit, az Analitikai és Szakértői osztály vezetőjét, Peter Ivant, a Termékértékelési osztály vezetőjét, Martina Hudákovát, valamint a Szabványügyi és Információs Szolgáltatások Osztályának vezetőjét, Soňa Pulcovát.

Štefan Galla alezredes bemutatta a PTEÚ MV SR szervezetét, és ismertette egyes részlegeinek tevékenységét és feladatait. A társintézetnek — a magyar intézettől eltérően— készenléti szolgálatot ellátó tűzvizsgáló csoportja is van, amely elsősorban a nagy kárértékű, több súlyos sérülttel vagy halálos áldozattal járó tűzesetek esetében végzi a tűzvizsgálati eljárást. 

Ezt követően az egyes részlegek vezetői mutatták be vizsgálati helyiségeiket, laboratóriumaikat, a konkrét vizsgálati eljárásokhoz tartozó berendezéseiket, illetve ismertették az intézetnél végzett jelentősebb termékvizsgálati technikákat.

A kapcsolatépítés elmélyítése, a kölcsönös szakmai együttműködés lehetőségeinek feltárása mindkét intézetnek előnyös lehet, mivel az a jövőbeni fejlődésüket szolgálhatja.