Tartalomjegyzék

Laboratóriumi gyakorlat a Kutatóintézetnél

2019. március 05.

2019 februárjában, immár hatodik alkalommal szervezett a Katasztrófavédelmi Kutatóintézet az első évfolyamos Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói számára laboratóriumi gyakorlatot.

 A gyakorlatot Szabó Attila tű. alezredes, a KKI vezetője nyitotta meg, majd ezt követően a hallgatók olyan klasszikus laboratóriumi mérési technikákkal ismerkedtek, mint sűrűségmérés, pH érték meghatározása. Gyakorlati bemutató keretében tanulmányozhatták a KML egységek műszeres analitikai mérőeszközeit és részt vettek különböző gyulladással, hőfejlődéssel járó veszélyes kémiai reakciók bemutatóján.

 A 4 órás gyakorlaton 18 hallgató 4 csoportban dolgozott. Az egyes témák bemutatását Dr. Dobor József tű. alezredes az NKE egyetemi adjunktusa, Selmeci Szabolcs tű. százados a KOK kiemelt főtanára, a KKI részéről Tollár Gábor tű. hadnagy és Gazda Iván tű. százados vezette.

 A hallgatók érdeklődéssel, és aktívan vettek részt az egyes foglalkozásokon. A végrehajtott feladatokról mérési jegyzőkönyvek készültek, amelyekben a mérési eredményeiket, megfigyeléseiket rögzítették.

 A gyakorlatról készült fotódokumentáció a galériában megtekinthető.

Gazda Iván tű.szds